POSTBUS 19365|2500 CJ DEN HAAG |INFO@STHTX.NL

VCP Den Haag

VCP staat voor Verkeers Circulatie Plan.

Delen van Den Haag zijn afgesloten voor auto's en vrachtwagens door pollers: paaltjes die omhoog en naar beneden kunnen. Bezoekers en bewoners kunnen hierdoor rustig winkelen, wonen en wandelen. Natuurlijk moeten de gebieden wel bereikbaar blijven, bijvoorbeeld voor leveranciers. Daarom is het op bepaalde tijden (venstertijden) toegestaan om deze gebieden in te rijden. Wilt u buiten deze venstertijden naar binnen? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

Ontheffing aanvragen

U kunt via de afdeling Duurzaamheid en Leefomgeving van de gemeente Den Haag een ontheffing aanvragen om toegang te krijgen tot een voetgangersgebied. Er wordt gewerkt aan een nieuw digitaal aanvraagformulier. Voor een ontheffing aanvragen, kunt u voorlopig terecht bij de afdeling Duurzaamheid en Leefomgeving, telefoon: (070) 353 57 81 of (070) 353 57 82. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur.

Bij de aanvraag van de ontheffing heeft u nodig:
• kenteken van uw auto of vrachtwagen
• data/periode waarop u het gebied met flexibele afsluiting binnen wilt rijden
• reden waarvoor u toegang wilt tot het voetgangersgebied

Voorwaarden

De gebieden zijn verdeeld in clusters. Per cluster kan een ontheffing verleend worden. De ontheffing is alleen geldig bij de in- en uitritten van dit cluster.

• Cluster A: Hofkwartier
• Cluster B: Plein & omgeving
• Cluster C: Spuistraat & omgeving
• Cluster D: Grote Kerk & Buitenhof
• Cluster E: Grote Marktstraat en omgeving
• Cluster F: Rabbijn Maarsenplein
• Cluster G: Buitenhof & Kerkplein
• Cluster H: Turfmarkt & omgeving
• Cluster I: Spui & Kalvermarkt
• Cluster J: Winkelcentrum Leyweg
• Cluster K: Thijssestraat & Tak van Poortvlietstraat
• Cluster L: Winkelcentrum Hoge Veen
• Cluster M: Keizerstraat & omgeving
• Cluster N: Haagse Hogeschool & omgeving
• Cluster O: De Verademing
• Cluster P: Scheveningen Boulevard & omgeving
• Cluster Q: Winkelcentrum Ypenburg
• Cluster R: Winkelcentrum Loosduinen
• Cluster S: Zuiderpark
• Cluster U: Anna van Buerenplein

Venstertijden

De pollers staan altijd omhoog. Voor gebieden waar winkels en bedrijven zijn gevestigd is er een uitzondering vanwege de bevoorrading. Leveranciers moeten de winkels kunnen bereiken en mogen het gebied inrijden. Het is alleen toegestaan om te laden en te lossen, niet om te parkeren. Dit gebeurd via venstertijden. De venstertijden zijn van toepassing op de clusters A t/m I – J – L – M – N – P – Q – R – U. De venstertijden zijn NIET van toepassing op de clusters K – O – S.

De venstertijden zijn:
• maandag tot en met vrijdag van 5.00 tot 11.30 uur
• zaterdag en zondag van 6.00 tot 11.30 uur
De venstertijden staan altijd aangegeven bij een flexibele afsluiting. Buiten deze tijden staan de pollers omhoog en gaan zij zonder ontheffing niet naar beneden.

Wilt u buiten de venstertijden toegang hebben dan dient u een ontheffing aan te vragen.
Tot welk cluster heb ik toegang?
De clusters hebben allemaal een eigen letter: van A tot en met U. De letter(s) van het (de) cluster(s) waarvoor u ontheffing heeft, ziet u op uw ontheffingskaart. Deze kaart moet u achter de voorruit plaatsen. Het toegangspasje dat hoort bij de ontheffing werkt alleen voor de in- en uitritten van dit cluster (u krijgt een kaartje van het gebied bij uw ontheffing).

Soorten ontheffingen

Er zijn 2 soorten ontheffingen.

Permanente ontheffing:
• Nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer, bewoners, bedrijven of andere gerechtigden met een parkeerplaats op eigen terrein binnen een voetgangersgebied;
• Taxi’s in de zin van artikel 1.1 Regeling voertuigen of daarmee vergelijkbare voertuigen. Zij hebben in het voetgangersgebied Binnenstad (cluster A t/m I) tijdens 21.00 en 11.30 uur toegang en zijn er twee opstel mogelijkheden: Grote Markt en Spui. Tijdens 11.30 en 21.00 uur is er voor hen beperkte toegang op de daarvoor bestemde hoofdroutes (Grote Markt – Luthserse Burgwal, Kalvermarkt – Spui, Spui – Hofweg);
• Gemeentediensten die bezighouden met het verrichten van herstel- of onderhoudswerkzaamheden in de voetgangersgebieden dan wel zich in de onmiddellijke omgeving daarvan aanwezig dienen te zijn;
• Waardetransporten met daartoe ingerichte voertuigen dan wel juweliers;
• Huisartsen, verloskundigen die een (huis) bezoek dienen te plegen in het voetgangersgebied;
• De Staat der Nederlanden, ten behoeve van de leden van de regering, Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging, Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en andere opsporings- en veiligheidsdiensten, voor de uitoefening van hun publiekrechtelijke taken en bevoegdheden in het voetgangersgebied.

Bewoners die geen parkeerplaats op eigen terrein hebben, krijgen een permanente ontheffing waarmee ze tussen 18.00 en 20.00 uur met de auto het gebied in kunnen rijden. Op koopavonden (donderdag) geldt dat tussen 21.00 en 22.00 uur.

Incidentele ontheffing
• Nutsvoorzieningen
• Trouwstoet
• Bouw-, installatie-, reparatie- of storingsdienst
• Verhuizing
• Pers of media
• Een evenement
• Een bedrijf dat zich namens de gemeente bezighoudt met het verrichten van herstel- of onderhoudswerkzaamheden dient te begeven in het voetgangersgebied.

Kosten

Een ontheffingskaart kost € 15,84 per kaart.

Hoe lang duurt het ?

De afhandeling van een permanente ontheffingsaanvraag duurt ongeveer 3 weken.

De afhandeling van een incidentele ontheffing duurt 1 werkdag. Let op: de aanvraag voor een incidentele ontheffing moet wel één dag voorafgaand aan het gebruik van de ontheffing worden ingediend.

Uw winkelmandje (0)
Bekijk uw winkelmandje