POSTBUS 19365|2500 CJ DEN HAAG |INFO@STHTX.NL

Boetes Holland Spoor

Recent heeft STH overleg gehad met de politie en gemeente Den Haag over de situatie bij HS. De gemaakte afspraak tussen STH en de gemeente over het gebruik van de trambanen na vertrek van de laatste tram is door een communicatiefout verkeerd geïnterpreteerd door de politie. Inmiddels is dat in het overleg met STH door de politie toegegeven. Vanaf nu zal de politie zich houden aan de afspraak dat taxi's na de laatste tram op de trambaan mogen parkeren. Zie bijgaande mail van de politie. Let daarbij wel op dat er geen verkeersovertredingen worden gemaakt bij het wegrijden (tegen het verkeer etc.). De uitgeschreven bekeuringen in verband met het parkeren op de trambaan na vertrek van de laatste tram kunnen niet meer ingetrokken worden, omdat deze al voor afhandeling naar 'Leeuwarden' zijn gestuurd. STH geeft het dringende advies bij het ontvangen van de beschikking (acceptgiro) met betrekking tot de boete een bezwaarschrift tegen deze boete in te dienen.

Dit bezwaarschrift kan als volgt luiden:

"Hierbij maak ik bezwaar tegen de boete van .......(datum) met betrekking tot het parkeren van mijn taxi op de trambaan bij HS in Den Haag na vertrek van de laatste tram. Stichting Taxibelangen Haaglanden en gemeente Den Haag hebben de afspraak gemaakt dat tijdens de herinrichting van HS (waarschijnlijk tot juli 2017) gebruik mag worden gemaakt van de trambaan als de trams niet meer rijden. Taxi's mogen dan op de trambaan worden geparkeerd. Door een communicatiefout tussen gemeente en politie heeft de politie dit fout geïnterpreteerd en heeft de politie ten onrechte bekeuringen uitgeschreven. Bijgaande mail van de politie bevestigt deze afspraak. De boete is derhalve ten onrechte gegeven en ik verzoek u dan ook deze boete in te trekken".    

 

Op deze wijze kunt u uw bezwaarschrift formuleren. Lees de achterkant van de beschikking, waarin een opmerking staat over het betalen van de boete in het geval u een bezwaarschrift indient.

Voor de goede orde herhaal STH dat dit alllen kan gelden voor een boete met betrekking tot het parkeren op de trambaan na vertrek van de laatste tram. Geldt dus niet bij wangedrag - indien daar sprake van zou zijn - door de taxichauffeur.

N.B. Mail van de politie die op 12 maart is verstuurd:

"Beste collegae,

Vandaag om 11:00 uur een onderhoud gehad met de gemeente en taxicentrale op het gemeentehuis.
Voorheen maakte Rob Coobs afpsraken met de gemeente en koppelde dat naar ons terug.

De afspraak was dat de taxichauffeurs de trambaan op de Stationsweg mochten parkeren gedurende de nachtelijke uren op donderdag, vrijdag en zaterdag als er geen tram reden.
Door een communicatiestoring dat de herinrichting klaar was en door optreden in de nacht bij bepaalde overlast werd aangenomen dat de taxi op de daarvoor bestemde plaats moesten parkeren, namelijk aan de linkerzijde van de rijbaan van de Stationsweg richting het Stationsplein. De gemeente is leidend in dit gebeuren.

Na een goed en constructief overleg worden de afspraken:

De taxi’s  mogen op donderdag, vrijdag en zaterdag in de nachtelijke uren op de tramrails op de Stationsweg i.d.r.v. het Stationsplein (HS) parkeren.
De geschatte duur van de herinrichting, de bouw van de flat naast het Strijkijzer waar ook de nieuwe taxistandplaatsen komen, is waarschijnlijk tot juli 2017. Dus tot die tijd wordt de afspraak dan ook gehandhaafd.
De afspraak is wel dat het fietspad vanaf het Stationsplein naar de Stationsweg door de taxi’s niet bereden wordt,  niet tegen de richting wordt gereden, niet geparkeerd wordt op het trottoir en geen andere verkeersovertredingen worden.
Deze maar ook andere overlastvormen, zoals geluidsoverlast etc  wordt door bureau Hoefkade aangepakt. De taxi’s kunnen aansluiten in de rij door te rijden via de Zuylichemstraat en de  Oranjelaan.
Het een en ander wordt ook teruggekoppeld naar de taxichauffeurs, zodat zij weten waar zij zich aan moeten houden.
Tegen de eerder uitgeschreven boetes op de trambaan gaan de taxichauffeurs waarschijnlijk in beroep.

Nogmaals ter verduidelijking; het is de taxichauffeurs toegestaan te parkeren op de eerder vermelde lokatie op de donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht als er geen trams rijden. Maar bij overlast kan men blijven optreden.

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, dan hoor ik dat graag. Zaken die terug gekoppeld moeten worden naar de andere instantie hoor ik ook graag.

P.S.Belangrijk bij overlastmeldingen van taxi’s is de taxinummers te noteren, zodat terug gekoppeld kan worden 

Ga naar TaxiPro.nl en meldt u aan voor de wekelijkse Nieuwsbrief
TIP: Meldt u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws over straattaxi en contractvervoer.KNV Taxi Nieuws.

 


Gemeente Den Haag

Uw winkelmandje (0)
Bekijk uw winkelmandje