POSTBUS 19365|2500 CJ DEN HAAG |INFO@STHTX.NL

Privacy

Privacy verklaring

Stichting Taxibelang Haaglanden is zich bewust van het belang van de bescherming van uw privacy. STH ontkomt niet aan de registratie van (persoons)gegevens.

STH legt persoonsgegevens vast van taxichauffeurs die in aanmerking willen komen van het Haags kwaliteitskeurmerk HTx of in het bezit zijn van HTx. De gegevens worden gebruikt om de chauffeur het HTx te kunnen verstrekken en er op toe zien dat de chauffeur zich houdt aan de door STH aan het HTx verbonden gestelde eisen. De chauffeurs die in het bezit zijn van het HTx worden op de website van STH geplaatst.

De toegang tot het registratiesysteem is slechts voorbehouden aan de partijen waar STH contractuele afspraken mee heeft.

STH gebruikt uw persoonsgegevens in het kader van het verkrijgen van het HTx certificaat en het kunnen behouden daarvan en garandeert dat uw persoonsgegevens niet gebruikt zullen worden voor commerciële doelstellingen.

De formeel verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van STH is de Stichting Taxibelang Haaglanden, Postbus 19365, 2500 CJ Den Haag.

STH houdt zich aan de eisen en richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze site door STH met de meeste zorg is samengesteld, kan STH geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventueel hierin voorkomende onjuistheden of onvolkomenheden.

Uw winkelmandje (0)
Bekijk uw winkelmandje